Cele i działania Stowarzyszenia

MS AADP Virtualia ART

Cele i działania Stowarzyszenia

Nr.Stowarzyszenia ART:  

Vereniging zonder Winstogmerk

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Ondermemingsnummer:
0536.837.491

Nr.Konta:
Virtualia ART
BE 93 0017 0317 1567
GEBA BEBB

adres Stowarzyszenia: virtualia.art@gmail.com
———————————————-

Cele i zakres działania
Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników – Virtualia ART

– Obejmowanie patronatem spotkań literackich, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń o charakterze artystycznym, sympozjów, festiwali, konferencji, spotkań z autorami, itp.

– Stwarzanie możliwości spotkań i nawiązywania bezpośrednich kontaktów artystom z różnych dziedzin, w celu wzajemnego wspierania, wymiany doświadczeń, inspiracji, w skali międzynarodowej.

– Budowanie pomostów pomiędzy artystami, dziennikarzami, prawnikami w celach promocji, opieki i porad prawnych, itp.

– Integracja rozmaitych dziedzin sztuki za pomocą takich działań jak: konkursy, festiwale, wykłady, warsztaty, spektakle teatralne ( w tym dla dzieci), publikacje wydawnicze, oraz innych akcji edukacyjnych i wspierających talenty i rozwój artystyczny.

– Promocja artystów w mediach, także umożliwiająca twórcom i dziennikarzom wzajemną i bezpośrednią wymianę celów i osiągnięć o charakterze poznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, takich jak internet.

– Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, donacji sponsorskich oraz charytatywnych od organizacji i osób prywatnych.

Stowarzyszenie Virtualia ART adresuje swoje przesłanie do tych, którym stały i bezpośredni kontakt ze Sztuką, Kulturą jest w tym samym stopniu potrzebą, co stylem życia. Będąc twórcami jesteśmy także odbiorcami tych dóbr, których ostoją jest Sztuka. Będąc indywidualistami, jako twórcy, jesteśmy wspólnotą w zakresie spontanicznych uniesień w procesie kreacji, ona nie bierze się z konkretnych uczuć, lecz z doświadczeń. Obraz robi na nas wrażenie, gdyż widok, który zachwycił artystę, w obrazie jest już pięknem odczutym.
Medium, które organizuje nowe wspólnoty twórców jest internet, który ma olbrzymi potencjał w komunikowaniu twórców i odbiorców sztuki oraz jest źródłem inspirujących eksploracji artystycznych pogłębiających naszą wiedzę o sztuce i trendach, wokół których oscyluje.
Stowarzyszeniu Virtualia ART patronuje idea otwarcia i wzajemnego przenikania się relacji wirtualnych w rzeczywiste i odwrotnie, aby wzbogacić się o doświadczenia, wzajemnie inspirować artystycznie, umożliwiać nowe formy dialogu twórców z odbiorcami, stwarzać sobie alternatywny obieg sztuki w każdej z możliwych przestrzeni. Aby Sztuka była źródłem zaspokojenia duchowego, estetycznego, intelektualnego, a także cieszyła, bawiła, wywoływała emocje w bezpośrednich kontaktach.

——————————————————————————–

Internationale Vereniging van Artiesten Auteurs
Journalisten Gerechtsdeskundigen Virtualia Art

Association Internationale des Artistes Auteurs
Journalistes Avocats VirtualiaART

International Association of Artists Authors
Journalists Lawyers VirtualiaART

Международной Aссоциации Xудожников и Aвторов
Журналистов Юристы VirtualiaART

Ziele und Anwendungsbereich:
Internationale Vereinigung von Künstlern und Autoren
Journalisten Rechtsanwälte Virtualia ART

Internationella Föreningen för Konstnärer Författare Journalister Advokater Virtualia ART

Start a Blog at WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑